home

home

“Onderwijs voor kansarme kinderen in Cisnadie, RoemeniĆ«”

Sinds 2004 heeft de werkgroep Oost-Europa Coevorden contact met Jenny Czenter in Cisnadie, Roemeniƫ. Jenny Czenter is op eigen initiatief gestart met huiswerkbegeleiding voor kinderen tussen de 6 en 15 jaar. Deze kinderen hebben op de elementaire vakken taal, lezen en rekenen een zodanige achterstand dat zij de aansluiting met hun klas totaal missen. De thuissituatie maakt het maken van huiswerk vaak onmogelijk. Het project wordt financieel ondersteund door de werkgroep Oost-Europa Coevorden.
Giften voor het project “Onderwijs voor kansarme kinderen” kunt u overmaken op IBAN NL38 RABO 0373 7093 31 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk inzake werkgroep Oost-Europa.