laatste nieuws

laatste nieuws

Nieuws uit Roemenië

Jenny Czenter is met een groep kwetsbare kinderen uit Cisnădie en omgeving op kamp geweest. Wij zijn nog in afwachting van een verslag en beeldmateriaal. De scholen starten, na een lange zomervakantie van 3 maanden, weer op maandag 16 september.

*Roemeense kinderen tussen de 6 en de 16 jaar mogen gratis naar school. Ze gaan eerst 8 jaar naar de basisschool en daarna nog 2 jaar naar het voorgezet onderwijs. Er zijn in Roemenië scholen voor hoger beroepsonderwijs, ook zijn er scholen voor hoger technische onderwijs en verder zijn er universiteiten. Het onderwijssysteem was onder het communistisch regime goed ontwikkeld, maar heeft in de jaren negentig veel aan kwaliteit moeten inleveren. In 2000 besteedde de Roemeense overheid ongeveer 4 procent van het bruto nationaal product aan onderwijs. Het niveau van de scholen op het platteland staat in schril contrast met dat van de scholen in de steden. In de dorpen(zoals Cisnădie) is absentie en uitval een groot probleem. Bovendien zijn er veel ongekwalificeerde leerkrachten. Ongeveer 70 procent van de Roemenen heeft een middelbare schoolopleiding en 28 procent volgt daarna nog een universitaire of beroepsopleiding. Zorgwekkend is de uitstroom van jonge, goed opgeleide Roemenen. Veel afgestudeerde ICT’ers vertrekken naar het buitenland voor een baan waarin ze meer kunnen verdienen dan in eigen land.*bron www.vakantielandroemenie.nl

Vleesactie
Zoals reeds eerder gemeld start de werkgroep Oost-Europa, in samenwerking met slagerij Hellinga, vanaf de Oost-Europazondag op zondag 6 oktober een grote vleesactie. Tijdens de morgendienst worden er bestelformulieren uitgereikt, ook vindt u deze en verdere informatie over de actie in het PKN-kerknieuws welke verschijnt op 10 oktober. De bestelformulieren kunnen ingeleverd worden in onze brievenbus in de hal van De Hoeksteen ingang Biezenbrugstraat, bij de werkgroepleden of per mail naar oost-europa@pkncoevorden.nl. Voor u heerlijke ambachtelijke vleesproducten, voor de kinderen in Cisnădie zicht op een betere toekomst!

Sponsorkliks
Stand per 17-08-2019: € 237,38
Sponsor gratis het project “Onderwijs voor kansarme kinderen in Cisnădie, Roemenië” en doe al uw/jouw online bestellingen via www.sponsorkliks.com en kies daarbij als sponsordoel de werkgroep Oost-Europa Coevorden. De werkgroep kan van bestellingen alleen totaalbedragen per website zien, maar krijgt geen informatie over wie welke bestelling geplaatst heeft. U en uw bestellingen blijven anoniem!

Oost-Europa zondag 6 oktober
De morgendienst wordt voorbereid door een aantal werkgroepleden en ds. Nagelhout. Ds. Konrad Lorinzc uit Roemenië is gevraagd het bijbelgedeelte en het thema aan te reiken. Het jeugdkoor Animato uit Hardenberg verleent haar medewerking aan deze dienst. Animato is een enthousiast jeugdkoor uit Hardenberg. De leeftijd van de leden varieert van 6 t/m 20 jaar. Ze zingen voornamelijk Nederlandstalige christelijke nummers, maar ook nummers van Marco Borsato, Trijntje Oosterhuis en Kinderen voor Kinderen. Het koor wordt gedirigeerd door Monique en Elvira begeleidt het koor door middel van een keyboard. Voor meer informatie over dit jeugdkoor zie www.jeugdkooranimato.nl. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te treffen in de Hoeksteen met koffie/thee/fris.

Agenda:
Vergadering werkgroep: 6 september 2019 aanvang 19.00 uur
Oost-Europazondag: 6 oktober 2019, aanvang 10.00 uur in de Singelkerk m.m.v. Jeugdkoor Animato uit Hardenberg
Vleesactie: van 6 oktober 2019 tot 01-11-2019
Kerstpakkettenactie: vanaf augustus 2019 via kerst.helpkansarmekinderen.nl

Giften voor het project “Onderwijs voor kansarme kinderen” in Roemenië kunt u overmaken op IBAN NL38 RABO 0373 7093 31 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk inzake werkgroep Oost-Europa.