geschiedenis

De werkgroep
De werkgroep bestaat uit vrijwilligers, waarvan een aantal een bestuurlijke functie vervullen. De werkgroep vergadert naar behoefte.

Situatieschets
Sedert 1990 is de Gereformeerde Kerk van Coevorden betrokken bij Oost-Europa. In eerste instantie ontstonden er contacten met het bejaardentehuis in Leányfalu in Hongarije. Er werd steun gegeven bij het verbeteren van het tehuis. De contacten werden vrijwel meteen uitgebreid met de Reformatus Kerken van Leányfalu en Pócsmegyer. Er werd met name hulp gegeven bij de bouw van de nieuwe kerk van Leányfalu en de renovatie van de kerk in Pócsmegyer. Vervolgens zijn er contacten ontstaan met het gezinsvervangend tehuis in Baja en de pastorie in Gara. De werkgroep heeft het werk met de gehandicapte jongeren enige tijd mogen ondersteunen. Door het onderhouden van de contacten etc. is door het toenmalige moderamen de
werkgroep Hongarije-Oost-Europa ingesteld. In 2009 heeft de werkgroep een naamsverandering ondergaan nl. werkgroep Oost-Europa. De werkgroep stimuleert en organiseert namens de gemeente het onderhouden van de contacten, het geven van
ondersteuning, het verwerven van financiële middelen daarvoor enz. Na 2004 bleek het economisch beter te gaan in Hongarije. Via de Reformatus kerk Leányfalu/Pócsmegyer ontstond er contact met ds. Lőrincz in Aiud, Roemenië. In Aiud is
financiële steun geboden aan het Bethlen Gabor College. Tevens is er hulp geboden aan een maaltijdproject in Cisnădie in Roemenië.

Onderwijs voor kansarme kinderen in Cisnădie
Sinds 2004 heeft de werkgroep contact met Jenny Czenter in Cisnădie, Roemenië. Jeni Czenter runde, samen met een aantal plaatselijke vrijwilligers, in het verleden een maaltijdproject voor de allerarmste kinderen in Cisnădie. Hieraan heeft de werkgroep een aantal jaren financiële ondersteuning geboden. Na de toetreding van Roemenië tot de EU werden de regels qua hygiëne aangescherpt en is zij met het maaltijdproject gestopt. Wel regelde zij voor de armste gezinnen waardebonnen die zij konden besteden in de plaatselijke supermarkt, maar zij wilde samen met de werkgroep zoeken naar een meer structurele oplossing van het armoedeprobleem dat in Cisnădie speelt wat uitmondde in het project “Onderwijs voor kansarme kinderen in Cisnădie”.
Jeni Czenter is begonnen met het organiseren en geven van bijlessen en huiswerkbegeleiding aan kinderen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar. Een aantal kinderen hebben een leerachterstand waardoor zij de aansluiting met de rest van de klas dreigen mis te lopen. Onderwijs biedt kansen voor de toekomst o.a. voor het vinden van werk. Vaak gaat het om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, deze kinderen zijn persoonlijke begeleiding nodig wat hun op school niet geboden kan worden.
Wat ook meespeelt is dat de ouders vaak analfabeet zijn, zij stimuleren hun kinderen niet om onderwijs te volgen terwijl dit toch zo belangrijk is. Deze ouders zijn totaal niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van hun kinderen. De kinderen van deze leeftijd gaan in Roemenië alleen ‘s morgens naar school, de middag zou besteed moeten worden aan het maken van huiswerktaken. De thuissituatie maakt dat dit onmogelijk is, meestal staat er in het enige vertrek wat het gezin tot de beschikking heeft alleen een bed.
De werkgroep Oost-Europa geeft financiële ondersteuning aan dit onderwijsproject. Het geld wordt gebruikt om leermiddelen van te betalen en om de onderwijskrachten een financiële vergoeding te kunnen geven. Jeni Czenter geeft jaarlijks een financieel overzicht hoe het geld gebruikt is. De werkgroepleden gaan regelmatig kijken hoe het project loopt.

Het onderhouden van de contacten
De onderlinge contacten met Hongarije en Roemenië worden door allen als zeer waardevol omschreven. Deze zullen worden onderhouden door middel van bezoeken, email en telefoonverkeer. Zo mogelijk zullen gemeenteleden uitgenodigd worden deel te nemen aan bezoeken aan Oost-Europa.

Beleid
De werkgroep wil steun geven aan mensen in Oost-Europa, de werkgroep kiest daarin met name voor projecten die leiden tot structurele verbeteringen. De projecten zijn gericht op het lenigen van nood, het bestrijden van armoede en/of het ontwikkelen en stimuleren van kerkelijke en maatschappelijke functies. De contacten worden zoveel mogelijk gelegd in overleg met en via onze zusterkerken, indien nodig kan dit ook gedaan worden via andere organisaties. De werkgroep kiest voor kortdurende tot middellange projecten, daarbij moet duidelijk zijn; -het doel van het project, -de lengte van het project, -de financiële middelen die er nodig zijn om het project te verwezenlijken.

Betrokkenheid
Om de gemeenteleden te betrekken bij de activiteiten van de werkgroep worden er regelmatig publicaties gedaan in het PKN-kerknieuws, op de kerkgroet, op de website van de kerk en zo nodig via de pers. Door middel van deze publicaties verantwoordt de werkgroep zich tevens voor de financiële middelen ter beschikking gesteld aan de werkgroep.

Begroting en financieel verslag
De begroting en het financieel verslag worden aan het einde van ieder kalenderjaar in concept aangeboden aan de werkgroepleden. Na goedkeuring worden deze overlegd aan de Algemene Kerkenraad. Op deze wijze verantwoordt de werkgroep zich richting de Algemene Kerkenraad, tevens legt de werkgroep verantwoording af richting de kerkenraad door middel van een vertegenwoordiger vanuit de diaconie die zitting heeft in de werkgroep.