Werkwijze

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers, waarvan een aantal een bestuurlijke functie vervullen, te weten voorzitter, secretaris en penningmeester. De werkgroep vergadert naar behoefte.

Situatieschets

Sedert 1990 is de Gereformeerde Kerk van Coevorden betrokken bij Oost-Europa. In eerste instantie ontstonden er contacten met het bejaardentehuis in Leányfalu in Hongarije. Er werd steun gegeven bij het verbeteren van het tehuis. De contacten werden vrijwel meteen uitgebreid met de Reformatus Kerken van Leányfalu en Pócsmegyer. Er werd met name hulp gegeven bij de bouw van de nieuwe kerk van Leányfalu en de renovatie van de kerk in Pócsmegyer. Vervolgens zijn er contacten ontstaan met het gezinsvervangend tehuis in Baja en de pastorie in Gara. De werkgroep heeft het werk met de gehandicapte jongeren enige tijd mogen ondersteunen. Door het onderhouden van de contacten etc. is door het toenmalige moderamen de werkgroep Hongarije-Oost-Europa ingesteld. In 2009 heeft de werkgroep een naamsverandering ondergaan nl. werkgroep Oost-Europa. De werkgroep stimuleert en organiseert namens de gemeente het onderhouden van de contacten, het geven van ondersteuning, het verwerven van financiële middelen daarvoor enz. Na 2004 bleek het economisch beter te gaan in Hongarije. Via de Reformatus kerk Leányfalu/Pócsmegyer ontstond er contact met ds. Lőrincz in Aiud, Roemenië. In Aiud is financiële steun geboden aan het Bethlen Gabor College. Tevens is er hulp geboden aan een maaltijdproject in Cisnădie in Roemenië.

Op dit moment zorgen we voor de financiering van twee huiswerkgroepen voor kansarmen kinderen in Cisnadie.(zie site “Helpkansarmekinderen.nl). Onder leiding van Jenny Czenter geven twee leraressen daar hulp en huiswerkbegeleiding aan ruim 40 kinderen. Hiervan zien we goede vooruitgang voor deze kinderen. We proberen deze kinderen en hun leraressen regelmatig te bezoeken.  We onderhouden ook contacten met het personeel en de directie van de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs.

Het onderhouden van de contacten

De onderlinge contacten met Hongarije en Roemenië worden als zeer waardevol omschreven. Deze worden onderhouden door middel van bezoeken, E-mail, whats app en telefoonverkeer. Zo mogelijk worden gemeenteleden uitgenodigd deel te nemen aan bezoeken aan Oost-Europa en te helpen bij het organiseren van bezoeken uit Hongarije/Roemenië.

Projecten

De werkgroep wil steun geven aan mensen in Oost-Europa. De werkgroep kiest daarin met name voor projecten die leiden tot structurele verbeteringen. De projecten zijn gericht op het lenigen van nood, het bestrijden van armoede en/of het ontwikkelen en stimuleren van kerkelijke en maatschappelijke organisaties.De contacten worden indien mogelijk gelegd in overleg met en/of via andere kerken of organisaties. De werkgroep kiest voor kortdurende tot middellange projecten. Daarbij moet duidelijk zijn:

  • het doel van het project,
  • de financiële middelen die nodig zijn om het project te verwezenlijken.

Betrokkenheid

Om de gemeenteleden te betrekken bij de activiteiten van de werkgroep worden er regelmatig publicaties gedaan in het PKN-kerknieuws, op de kerkgroet, op de websitevan de kerk en zo nodig via de pers. Door middel van deze publicaties verantwoordt de werkgroep zich tevens voor de inzet van de financiële middelen van de werkgroep. Tijdens het organiseren van een jaarlijkse Oost-Europa zondag geven we in en na de kerkdienst informatie over de activiteiten van de werkgroep.

Begroting en financieel verslag

De begroting en het financieel verslag worden aan het begin van ieder jaar over het vorige kalenderjaar in concept aangeboden aan de werkgroep leden. Na goedkeuring worden deze doorgestuurd aan de kerkenraad. Op deze wijze verantwoordt de werkgroep zich aan de kerkenraad en de Protestantse Gemeente Coevorden. Tevens onderhoudt de werkgroep contact met de kerkenraad door middel van een vertegenwoordiger vanuit de diaconie die zitting heeft in de werkgroep.