Laatste nieuws

Werkgroep Oost-Europa Coevorden

Oost-Europa zondag 9 okt. a.s.

We kijken terug op een geslaagde Oost-Europa zondag met een goede viering. In de dienst hebben we verslag gedaan van onze reis naar Roemenië. We genoten van het kinderkoor “Give us Peace” uit Hollandsche Veld. 

Na de dienst konden we nog meer vertellen van onze contacten in Roemenië; ook dat het goed gaat met ons onderwijsproject in Cisnadië. Alle kinderen van de huiswerkklas halen het eind van de basisvorming. Sommige kinderen gaan verder leren en van anderen hoorden we dat ze werk hebben.
Voor deze kinderen een enorme prestatie die hen een toekomst biedt.
Dank zij onze hulp en uw financiële steun!

Giften
Giften voor het project “Onderwijs voor kansarme kinderen” in Cisnădie, Roemenië kunt u overmaken op IBAN NL38 RABO 0373 7093 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente inzake werkgroep Oost-Europa. Deze giften mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, de kerk is een ANBI-instelling.

Agenda
Sept. – dec.: kerstpakketten actie
Nov.: vleesactie; uitdelen bestelformulieren;
20 nov.: uiterste datum inleveren bestelformulieren vleesactie
2 dec. tussen 18.00 – 19.00 uur: afhalen bestellingen vleesactie in de Hoeksteen
          19.00 uur:Vergadering Werkgroep Oost-Europa
3 dec.tussen 13.00 en 14.00 uur afhalen bestellingen vleesactie in de Hoeksteen
25 dec.: opbrengst collecte bestemt voor het onderwijsproject “Helpkansarmekinderen”

Vleesactie werkgroep Oost-Europa
Het is tot uiterlijk 20 november mogelijk om bestellingen te plaatsen voor de vleesactie van de werkgroep Oost-Europa. Voor meer informatie over ons onderwijsproject kunt u het verslag van Ben Malkus lezen.
Het bestelformulier vindt u in Kerknieuws van nov. ’22.
Tevens is het mogelijk online te bestellen via https://www.helpkansarmekinderen.nl/
De netto opbrengst komt ten goede aan het project “Onderwijs voor kansarme kinderen in Cisnădie, Roemenië”.
Van harte bij u aanbevolen!

Afhalen van uw vleesbestellingen kan op:
vrijdag 2 dec. 2022 tussen 18.00 uur en 19.00 uur
zaterdag 3 dec. 2022 tussen 13.00 uur en 14.00 uur
Adres: De Hoeksteen, Rabenhauptstraat 1 te Coevorden
Betalen bestellingen: pinnen heeft de voorkeur, maar u kunt ook contant betalen.
Mocht u om bijzondere redenen uw bestelling niet zelf kunnen ophalen dan kunt u bellen met Alie Supheert tel: 06 53 75 57 67.

Namens de werkgroep Oost-Europa,
Dick Elzing

Verslag Roemeniëreis 30 september – 5 oktober 2022

Al lange tijd is het de gewoonte dat de werkgroep Oost-Europa haar contacten in Hongarije en Roemenië bezoekt. Dit jaar ging de reis naar Roemenië.

Mijn vrouw Henny en ik zijn sinds twee jaar bij de werkgroep, dus voor ons was alles nieuw. De overige leden van de werkgroep die meegingen zijn, Dick Elzing, onze voorzitter en zijn vrouw Aly, Alie Supheert, onze secretaris, Alfred Gossen, onze penningmeester en verder twee gemeenteleden, Bennie Rooseboom en Antoon Rooseboom, die ook al vaker zijn mee geweest.

Het was een enerverende reis; het was leerzaam, indrukwekkend en zeker ook heel gezellig.

 De twee belangrijkste doelen van ons bezoek waren het bezoek aan ds. Konrad Lörincz en zijn vrouw en hun kerkelijke gemeenten. Ds. Lörincz is predikant in Aiud Felenyed en Torockószentgyörgy. En het bezoek aan Cisnadië, waar we een ontmoeting hadden met Jenny Czenter en haar man Waly, leraressen en directie van de school en kinderen van het huiswerkproject.

Op vrijdag 30 september moesten we al vroeg uit de veren: om 10 uur vertrok ons vliegtuig uit Dortmund naar Cluj in Roemenië. Daar hebben we twee huurauto’s opgehaald waar we gedurende ons hele verblijf gebruik van hebben gemaakt. ’s Middags was er nog tijd om  Aiud , de woonplaats van ds. Lörincz te bekijken en daarna zijn we naar ons eerste hotel gegaan. Dat was op een half uurtje rijden van Aiud in de bergen.

De volgende dag (zaterdag) hebben we Alba Iulia, een mooie vestingstad bekeken. Het was er erg druk, ook door een  halve marathon die er werd gehouden. Hier hebben we een paar kerken bekeken, o.a. een Grieks –Orthodoxe kerk, waar een dienst bezig was en waar je zo in en uit kon lopen. Daarna hebben we nog een rondwandeling gemaakt. Aan het eind van de middag hebben we Ds. Lörincz en zijn vrouw hier ontmoet, samen wat gedronken en daarna met elkaar gegeten in een restaurant.

Op zondag was het dan zover dat we naar de dienst van ds. Lörincz gingen. Op de eerste zondag van de maand gaat hij altijd voor in Torockószentgyörgy (Coltesti), dat was dus deze zondag. De gemeenteleden uit Aiud werden met busjes vervoerd naar de kerk (half uur rijden). Ds. Lörincz regelde dit zelf. Voor de dienst stonden alle gemeenteleden voor de kerk te wachten tot ze gezamenlijk naar binnen gingen. Hier zagen wij ook al de vader van Ds. Lörincz, die daar ook predikant geweest is en zijn moeder die het orgel op 85-jarige leeftijd nog steeds bespeelt.  Behalve het orgel bespelen hoorden we haar ook af en toe boven de gemeentezang uitzingen. In de kerk zitten de mannen en de vrouwen apart. Wij mochten wel samen zitten. Een deel van de schriftlezing werd voor ons in het Nederlands gelezen en van de preek kregen we een korte samenvatting in het Nederlands.

Aan het eind van de dienst hield ds. Lörincz sr. nog een korte toespraak en bood onze gemeente namens de gemeente in Roemenië een schild aan. Na de dienst ging iedereen buiten in een kring staan en iedereen kreeg een hand van de dominee. Daarna hebben we gezamenlijk met de gemeente gegeten in het dorpshuis. Niemand ging naar huis. Daar was het dus even druk als in de kerk. Dick Elzing heeft de gemeente nog toegesproken en halverwege de middag vonden wij het wel tijd om nog iets anders te doen. We hebben nog een prachtige, pittige wandeling gemaakt, samen met het echtpaar Lörincz. Daarna zijn we verder gereisd naar Sibiu, een mooie stad waar we twee hotelovernachtingen hadden.

Op maandag gingen we dan naar Cisnadië. Daar zijn we naar de school geweest van ons project. Eerst hadden we een gesprekje met de mensen van de school en vervolgens hebben we gekeken in de klassen van de huiswerkbegeleiding. Dat was mooi om te zien. Ook hebben we kennis gemaakt met Claudia en Carmen, de juffen die de kinderen daar les geven. Na de middag hebben we de lunch gebruikt bij Jenny Czenter, verzorgd door haar man Waly, die er heel druk  mee was. ’s Avonds zijn we met ons eigen clubje de stad in geweest en daarna op tijd onder de wol.

Op dinsdag, eigenlijk alweer de laatste dag, zijn we na een ontbijt bij een Mac Donalds, weer naar Jenny Czenter gereden. Dit keer voor een bezoek aan twee gezinsvervangende tehuizen, die nu ook deel uitmaken van de stichting waar ook het huiswerkproject onder valt. Er zijn inmiddels drie tehuizen waar in totaal 30 kinderen worden opgevangen. Kinderen die dus geen goed thuis hebben. We hebben veel toewijding en liefde gezien voor de kinderen bij degenen die hen verzorgen.

Daarna zijn we nog naar de huizen geweest van een paar kinderen van de huiswerkklas, die wel thuis wonen. Het was een indrukwekkende ervaring om te zien onder welke erbarmelijke omstandigheden deze mensen moeten wonen. Onze reisgenoten die er eerder waren geweest zeiden dat er t.o.v. de vorige keer wel dingen verbeterd waren.

Na dit alles was het hartelijk afscheid nemen van Jenny Czenter, de auto’s schoon maken en inleveren en met een taxi naar ons laatste hotel in Cluj. Op woensdagmorgen moesten we weer vroeg opstaan en om 13 uur waren we alweer in Coevorden.

We kijken terug op een mooie en vooral zinvolle reis.

Namens de werkgroep Oost-Europa,
Ben Malkus

Voor meer foto’s zie online fotoalbum


.

.